top of page

Jag är syntolk och hjälper företag, offentlig verksamhet och privatpersoner för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Mia Söderberg. Fotograf Helen Shippey

Erbjudande!

Nu lanserar jag tjänsten - Jag ringer dig!

 

För privatpersoner

Jag bjuder på två månader när du anmäler dig innan 1 maj 2024.  

För föreningar, organisationer och företag

Jag bjuder på startavgiften till de fem första som anmäler sig. Värde 750 kronor

Syntolkningsmanus

Jag skriver syntolkningsmanus till tv-program, biofilmer, utbildningsmaterial med mera.

 

Bäst i test, Din hjärna och dokumentärerna om Amelia Adamo och Selma Lagerlöf är några uppdrag jag gjort

Syntolkning av innehåll

Jag syntolkar innehåll åt statliga myndigheters och företags webbplatser.

 

Enligt "Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service", ser jag till att personer med synnedsättning får samma information som oss seende.

 

Boverket och Trafikverket är några som jag hjälpt.

Syntolkning av kulturella aktiviteter

Jag syntolkar teater, konstutställningar, stadsvandringar, bussresor med mera.

Personlig ledsagning

Jag hjälper dig som har synnedsättning med ledsagning och syntolkning i vardagen.  

Uppdrag jag gjort

En blå pil som pekar neråt.
Despositphotos. Tv-apparat av äldre modell.
Despositphotos, filmkamera av äldre modell.
bottom of page