top of page

Allmänna villkor för tjänsten- Jag ringer dig!

Så här går det till 

För privatpersoner

 • Du anmäler dig i formuläret och där anger du telefonnumret du vill bli uppringd på. Du har därmed lämnat ditt samtycke till att Syntolkeriet har samlat in ditt telefonnummer. 

 • Tjänsten - Jag ringer dig, innefattar ett förinspelat samtal varje dag, till telefonnumret som du angett i formuläret. Informationen i samtalet innehåller vilket/vilka tv-program som är syntolkade på respektive dag, tid och kanal. 
   

 • Allt du behöver göra att svara. Telefonen kommer att göra tre försök att nå dig. Du kan lyssna på meddelandet en gång till, genom att trycka på knapp nummer 1. 
   

 • I händelse av om inget program finns tillgängligt på just den aktuella dagen, kan Syntolkeriet i stället ge dig information om hur och var du kan ta del av syntolkade program på andra kanaler eller Play-tjänster. 
   

 • Du kan även få information om något aktuellt evenemang i ditt län. Till exempel om en lokal SRF-förening väljer att göra sina föreningsutskick via Syntolkeriets tjänst – Jag ringer dig.

Äldre man med ett synskadat öga håller en mobiltelefon i handen. Fotograf: Helen Shippey.

Betalningsvillkor och allmänna villkor - för privatpersoner

Priser och betalning
Du kan välja att betala per månad eller per år:

 • Per månad: 79 kronor
  En startavgift tillkommer för registrering på 100 kronor.

  Betalas i förskott till bankgironummer 5960–8687, före den 25:e så länge du vill utnyttja tjänsten.

   

 • Helår, erbjudande: 790 kronor när du beställer innan 1 maj 2024. 
  Helår, ordinarie pris: 948 kronor.
  En startavgift tillkommer för registrering på 100 kronor.

  Betalas till bankgironummer 5960–8687, före den 25:e månaden innan du vill börja utnyttja tjänsten.

 

Om tjänsten inte fungerar till fullo

I händelse av att tjänsten inte fungerar till fullo, av orsaker som Syntolkeriet orsakat av någon anledning, har du rätt att få en proportionerlig summa återbetald. 


Helårsprenumeranter återbetalas en proportionerlig summa, endast vid allvarlig sjukdom eller dödsfall. Du kontaktar Syntolkeriet och meddelar din situation. Syntolkeriet avbryter då prenumerationen skyndsamt.

 

Uppsägning

Uppsägning av tjänsten sker genom att du kontaktar Syntolkeriet på före den 25:e. Då upphör tjänsten nästkommande månad. Om du inte betalar alls, upphör tjänsten automatiskt. Dina uppgifter raderas helt efter bokslutsåret är slut. 


Ångerrätt
Det är 14 dagars ångerrätt från startdatum - gäller ny kund vid köp av enstaka månadsprenumerationer. Du kontaktar Syntolkeriet som återbetalar en proportionerlig summa.

 

Uppdatera/justera villkoren 
Syntolkeriet har rätt att när som helst uppdatera/justera villkoren. Detta meddelas på hemsidan i god tid innan förändringen börjar gälla. 


Med reservation för prisjusteringar.

 För föreningar, organisationer och företag

 • Ni anmäler ert intresse i formuläret och anger hur många medlemmar som ni skulle vilja ha möjlighet att skicka ut era föreningsutskick till. Syntolkeriet har möjlighet att skicka ut 10 röstmeddelanden per år och förening. 
   

 • Syntolkeriet kontaktar er och ni lämnar en sammanställning över de telefonnummer ni vill ansluta till tjänsten. Medlemmarna måste lämna sitt samtycke till er att Syntolkeriet samlar in deras telefonnummer.
   

 • När Syntolkeriet har registrerat alla telefonnummer i systemet får ni ett bekräftelsemejl med datum för när ni kan börja utnyttja tjänsten.

 • För att göra ett föreningsutskick behöver ni meddela Syntolkeriet i god tid innan utskicket ska ske, senast en vecka i förväg. Var noga med att ange rätt uppgifter. Syntolkeriet läser upp exakt den informationen som ni har uppgett i mejlet så. Ange gärna en kontaktperson vid respektive aktivitet.
   

 • Ni får ett bekräftelsemejl på att Syntolkeriet mottagit er beställning.
   

 • Syntolkeriet skickar därefter ut röstmeddelandet till alla era anslutna medlemmar samtidigt. 

Betalningsvillkor och allmänna villkor - för föreningar, organisationer och företag

Priser och betalning

 • Upp till 50 medlemmar: 1 875 kronor per år.
  En startavgift tillkommer för registrering på 750 kronor.

   

 • Upp till 100 medlemmar: 1 875 kronor per år.
  En startavgift tillkommer för registrering på 1 500 kronor.

Tjänsten faktureras och moms tillkommer med 25 procent.

Erbjudande: Jag bjuder på startavgiften till de fem första som anmäler sig. Värde 750 kronor.

Om tjänsten inte fungerar till fullo 
I händelse av att tjänsten inte fungerar till fullo, av orsaker som Syntolkeriet orsakat av någon anledning, har du rätt att få en proportionerlig summa återbetald. 
Helårsprenumeranter återbetalas en proportionerlig summa, endast om er förening upplöses. Ni kontaktar Syntolkeriet.

 

Uppsägning

Uppsägning av tjänsten sker genom att ni kontaktar Syntolkeriet före den 25:e. Då upphör tjänsten nästkommande månad.
Om ni inte betalar alls, upphör tjänsten automatiskt. Era uppgifter raderas helt efter bokslutsåret är slut. 


Ångerrätt
Det är 14 dagars ångerrätt från startdatum, gäller nyregistrerad kund. 
Ni kontaktar Syntolkeriet som återbetalar en proportionerlig summa.

 

Uppdatera/justera villkoren 
Syntolkeriet har rätt att när som helst uppdatera/justera villkoren. Detta meddelas på hemsidan i god tid innan förändringen börjar gälla. 


Med reservation för prisjusteringar.

Till Syntolkeriets kontaktuppgifter

bottom of page