top of page

Jag tycker om att göra skillnad

Syntolkeriet är ett enmansföretag och drivs av mig, Maria Söderberg, kallas för Mia. Jag är syntolk och gick min utbildning på landets enda syntolksutbildning på Fellingsbro Folkhögskola, via Örebro Universitet. Jag arbetar enligt: Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Flitigt anlitad syntolk 

Jag märkte tidigt att jag hade fallenhet för att skriva syntolkningsmanus och redan under utbildningens gång fick jag mina första uppdrag.  Nu är jag en flitigt anlitad syntolk och min huvudsysselsättning är att skriva syntolkade manus till flera av de tv-serier som visas på bland annat SVT.


En röstskådespelare läser in manuset som sedan mixas ihop med själva filmen så att syntolkningen hamnar på ett och samma ljudspår. Den blinda publiken, egentligen alla som vill förstås, får då syntolkningen uppläst under programmets gång.

Jag skriver syntolkningsmanus till tv-program och biofilmer

Att syntolka en biofilm ställer helt andra krav på mig som syntolk. Manuset spelas in på ett annat ljudspår som användarna kan lyssna på i sina egna mobiltelefoner. Det finns olika appar för detta ändamål, Movie Talk och Voice Vision är två utav dem.

Eftersom det inte är någon tekniker som mixar ihop detta, utan biofilmen och appen startas var för sig, måste jag vara extra noga med att inte störa några dialoger. Till skillnad från tv-program, där jag ibland kan välja att ”prata över” enstaka ord för att få plats med min syntolkning.

Bra och viktigt att känna till är att alla som distribuerar biofilm kan söka stöd hos Svenska Filminstitutet för att få filmen syntolkad!  

Allt synligt ska vara synbart för alla

Att människor lätt hamnar i utanförskap för att de drabbas av synförlust är något som känns ända in i hjärteroten på mig. Min drivkraft är att de ska ha samma möjligheter som oss seende, att få uppleva allt synligt i vår underbara värld. 


Att veta att mitt arbete leder till att alla får möjligheten att uppleva film, bio, tv-produktioner med mera på ett likvärdigt och tillgängligt sätt, känns meningsfullt.
Mitt motto är: Allt synligt ska vara synbart för alla!

Ett par uppspärrade ögon.
Mia Söderberg. Fotograf Helen Shippey

​Mia Söderberg, syntolk. Fotograf: Helen Shippey

Lyssna om mitt arbete

Jag blev intervjuad av Emilia Traneborn från Taltidningen Popcorn, som Myndigheten för Tillgängliga Medier MTM ger ut. 

Om syntolkning intervjuIntervju av producent Emilia Traneborn från taltidningen Popcorn.
00:00 / 09:51

Jag blev intervjuad av Tommy Pihl från Västmanlands Taltidning. Jag berättar om min utbildning, hur jag arbetar och varför jag valt detta meningsfulla arbete.

Om en syntolks arbeteIntervju av Tommy Pihl från Västmanlands Taltidning
00:00 / 11:04

Uppdrag jag gjort

En blå pil som pekar neråt.
Despositphotos. Tv-apparat av äldre modell.
Despositphotos, filmkamera av äldre modell.

Nätverk och samarbeten

 Enblå pil som pekar neråt.
Logga, medlem i Företagarna 2023.
Logga, Synskadades Riksförbund, SRF.
Logga, Klöver Dam i Västra Mäladalen.
Logga, SvAda.
bottom of page